תחום זה שמור לניהול אקדמיית ICETE, כולל הכשרה בכתיבת קורסים, שאלוני משוב ותבניות קורסים.  זה נגיש רק על פי הזמנה. 

כתיבת קורסים באקדמיית ICETE

זהו קורס על יצירת קורסים וננו-קורסים של ICETE Academy, המוגבל לאלה שהוזמנו להיות כותבי קורסים (עמיתים בכירים) של אקדמיית ICETE.  זהו קורס מקוון בן 3-10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות הגשת תבנית קורס וחידון לדירוג עצמי. 

כדי לקבל את מפתח ההרשמה, אנא כתוב אל admin@icete.academy

מורה: מנהל IA

תבנית קורס מקוון

זהו קורס הוא XXX.   קורס זה מתאים במיוחד ל - XXX .  זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות פרויקט וחידון לדירוג עצמי. 

תבנית ננו-קורס

זוהי התבנית ליצירת ננו-מסלולים.  שמור לשימוש המינהל.