מנהיגות וניהול

אם אתה מנהיג או מנהל בחינוך תיאולוגי, קורסים אלה של אקדמיית ICETE ישמשו לבניית היכולות המקצועיות והאישיות שלך.

הכירו את ICETE Consulting

ננו-קורס זה מיועד למכללות פוטנציאליות המעוניינות ליהנות מייעוץ ICETE.  הקורס מספק מידע על ייעוץ ICETE, וחומר על אופי ותהליך הייעוץ בדרך למקסום היתרון של ייעוץ ICETE עבור בית הספר או התוכנית שלך.

זהו קורס של שעתיים, בקצב עצמי.

מפתח הרשמה לקורס: IA0103

תפקידים ואחריות של מנהיגות אקדמית

קורס זה נועד לסייע לנשיאים ולדיקנים אקדמיים להתמקד בתפקידיהם ובאחריותם, והוא מתאים במיוחד לבעלי תפקידי מנהיגות אלה. החומרים שאובים מסמינרים של IPAL שהיטיבו עם מוסדות תיאולוגיים בחלקים רבים של העולם ומסדרת המנהיגות החינוכית של לנגהם.  זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות הערכת עבודה וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: IPAL004 

ניהול קונפליקטים

קורס זה של ICETE Academy בנושא ניהול סכסוכים שאוב מסדרת סדנאות הנקראת תוכנית ICETE למנהיגות אקדמית (IPAL). הוא מיועד בעיקר למנהיגי מוסדות תיאולוגיים, אך הוא יהיה שימושי עבור כל המחנכים התיאולוגיים. זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות הפקת מקרה בוחן וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: IPAL005 

פיתוח הפקולטה

קורס זה מיועד בעיקר למנהיגים אקדמיים אשר לנהל מורים אבל זה גם יהיה תועלת לכל אלה שמלמדים. המסיימים קורס זה יקבלו את הכלים להערכת מורים ולפתח תוכניות מעשיות לפיתוח מיומנויות ההוראה שלהם ושל צוות הסגל שלהם. זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות פרויקט וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: IPAL001

התייעצות עם חוכמה וחסד

קורס זה נועד להבהיר את תפקידו של היועץ בחינוך התיאולוגי, ולספק מידע בסיסי על האופן שבו ניתן לפתח עמדות והתנהגות המביאות הן חוכמה והן חמלה לארגונים המשרתים.   זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות מקרה בוחן וחידון לדירוג עצמי.

מפתח הרשמה לקורס: IA0052

מנהיגות עם סגנון

קורס זה מציג את הרעיון של סגנונות מנהיגות ומערב אותך בהערכה ביקורתית של הרלוונטיות שלהם לתפקיד המנהיגות שלך. הקורס רלוונטי למנהיגים בחינוך תיאולוגי המעוניינים לעסוק באופן יצירתי ומבחין במגוון סגנונות. זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות חיבור רפלקטיבי וחידון לדירוג עצמי.

מפתח הרשמה לקורס: LST004

Rôles et Responsabilités du Directeur Académique

Cette formation s'intitule "Rôles/Responsabilités Direction Académique". Elle s'adresse en particulier aux directeurs des études, secrétaires académiques et/ou doyens. Cette formation en ligne comporte 10 heures d'apprentissage, que l'on peut adapter à sa propre disponibilité. Elle sera évaluée grâce à un projet pratique et à un questionnaire qui sera auto-évalué.

Clef d'inscription (מפתח הרשמה לקורס): IAFR001

Résolution des Conflits

Ce cours de l'ICETE Academy sur la résolution des conflits est tiré d'une série d'ateliers appelés תוכנית ICETE למנהיגות אקדמית (IPAL). Le présent module définit le conflit, examine ses causes et réfléchit sur la manière don't il peut être géré dans les établissements de formation théologique. Il est conçu principalement pour les dirigeants d'institutions théologiques, mais il peut être utile à tous car les conflits sont quasi inévitables lorsque deux ou trois personnes travaillent ensemble. À l'issue de ce cours, vous disposerez d'outils pratiques pour vous aider à dépasser des questions et des problèmes si souvent compliqués par les personnalités et les émotions. 

כתובת קלף (מפתח הרשמה לקורס): IAFR002