חינוך מקוון

חקור קורסים אלה של ICETE Academy המספקים הדרכה מקצועית ומעורבות תיאורטית במגמת האספקה של חינוך בסיוע טכנולוגי.

מוכנות מוסדית לחינוך מקוון (מחזור)

קורס זה מספק הבנה בסיסית של חינוך תיאולוגי מקוון ועוסק בשאלות ספציפיות של מוכנות מוסדית שיכולות להועיל לבתי ספר השוקלים העברה מקוונת של התוכניות שלהם.   זהו קורס בן 10 שעות, חצי סינכרוני, מבוסס קוהורטה, הפועל מתוך 8 ביוני – 5 ביולי 2020 שיוערך באמצעות השתתפות מעצבת בקורס חידון דירוג עצמי. 

קורס זה סגור.  אנא היכנסו לקורס אסינכרוני מקביל מוכנות מוסדית לחינוך מקוון