פילוסופיה ותיאולוגיה של החינוך

חקור את הקורסים של אקדמיית ICETE יעזור לך לעסוק באופן ביקורתי בסוגיות חינוכיות דרך עדשות התיאולוגיה והפילוסופיה. 

חינוך לתיאולוגים: התחל כאן

זהו קורס למי שמעולם לא למד באופן שיטתי את נושאי החינוך כפי שהם מתייחסים לחינוך תיאולוגי ומבקשים לקבל 'מבט ממעוף הציפור' על התחום. הקורס סוקר את אופיו ומטרתו של החינוך התיאולוגי, את המצב הנוכחי וסקירה כללית של הנושאים הנלמדים בדיסציפלינה.  קורס זה מתאים במיוחד כקורס ראשון לכל עמיתי האקדמיה החדשים של ICETE.  זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות תוכנית פעולה וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: IA005

מורה: מנהל IA

שיטה תיאולוגית וחינוך

קורס זה מזהה מגוון שיטות לעסוק תיאולוגית עם התיאוריות והעקרונות של החינוך התיאולוגי.  זהו ננו-קורס מקוון בן שעתיים בקצב עצמי, שיוערך באמצעות פרויקט וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: IA0060


תיאולוגיה של החינוך התיאולוגי

זהו קורס שמניח כמה הרהורים תיאולוגיים יסודיים סביב אופיו ומטרתו של החינוך התיאולוגי.  הקורס מתאים לכל המחנכים התיאולוגיים המחפשים הן שיטה לחשוב תיאולוגית על חינוך תיאולוגי והן כמה נקודות התחלה מוצקות כדי לענות על שאלות היסוד.  זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות פרויקט וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: IPAL003

טיפוח זהות ופרקטיקה

זהו קורס שיידע ויעורר השראה במחנכים תיאולוגיים לשרת את אלוהים בשליחותם מתוך הבנה אמיתית, מחויבות, מיומנות ושמחה.  הקורס מתאים לכל מי שעוסק בחינוך תיאולוגי ומחפש השראה מחודשת ותחושת ייעוד.  זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות פרויקט וחידון לדירוג עצמי. 

מפתח הרשמה לקורס: ECTE004

איכות ו إرسالية של אלוהים

קורס זה מתבסס על האסיפה הכללית של איגוד ההסמכה האירו-אסייתי (E-AAA) לשנת 2019 בשיתוף עם מועצת חו"ל ובוחן מגוון נושאים בחינוך התיאולוגי דרך העדשה הכפולה של איכות ומיסיו דיי ובהקשר של חוסר היציבות החברתית-פוליטית.  קורס זה הוא ברוסית, והוא מתאים במיוחד למחנכים תיאולוגיים וקציני הסמכה באזור אירואסיה.  זהו קורס מקוון בן 10 שעות, בקצב עצמי, שיוערך באמצעות נייר תגובה והגשת הערות מהמפגשים המוקלטים. 

מפתח הרשמה לקורס EAAA01

השסע המקודש/חילוני - C18

קורס זה מתבסס על התייעצות ICETE 2018 (C18) שהתקיימה בפנמה ועוסק במספר סוגיות הקשורות לשסע המקודש/חילוני ולחינוך תיאולוגי.  הקורס מתאים למי שנכח בכנס ומעוניין לקבל הסמכה ללמידה שלו. זהו קורס בן 10 שעות, הקשור לאירועים, שיוערך באמצעות חיבור רפלקטיבי וחידון לדירוג עצמי.

מפתח הרשמה לקורס: ICETE001

Понимание процесса обучения

Настоящий курс – это первая часть из курса «Основы академической грамотности» разработанного Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциацией (ЕААА) совместно с Видеосеминарией Святой Троицы (TVSEMINARY). В данной первой части «Понимание процесса обучения» даются определения процессу образования, приводятся библейские обоснования необходимости учиться, сравнивается формальное и неформальное образование с библейским взглядом на образование, объясняется, как можно оценить эффективность обучающей программы. Это курс также познакомит вас с особенностями обучения на разных уровнях обучающей программы. Для прохождения курса потребуется 8 часов времени, курс ассинхронный (self-paced), для завершения курса нужно выполнить упражнение, поделиться результатами на учебном форуме и сдать итоговый тест. 

Код для самостоятельной регистрации на курс (Course Enrollment Key): TVS003

Стили обучения

Настоящий курс – это вторая часть из курса «Основы академической грамотности» разработанного Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциацией (ЕААА) совместно с Видеосеминарией Святой Троицы (TVSEMINARY). В данной второй части «Cтили обучения» рассматриваются различные стили обучения, каналы восприятия информации, а также внимание уделяется организационным аспектам обучения, таким как распределение времени, стресс, барьеры на пути обучения. Для прохождения курса потребуется 12 часов времени, курс ассинхронный (self-paced), для завершения курса нужно выполнить упражнение, поделиться результатами на учебном форуме и сдать итоговый тест.

Код для самостоятельной регистрации на курс (Course Enrollment Key): TVS004 

Физиологические аспекты обучения

Настоящий курс – это третья часть из курса «Основы академической грамотности» разработанного Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциацией (ЕААА) совместно с Видеосеминарией Святой Троицы (TVSEMINARY). В данной третьей части курса «Физиологические аспекты обучения» рассматриваются такие понятия, как мышление, память, внимание, приводятся различные подходы к развитию заинтересованности в обучении, показывается различие между разными типами мышления: логическим, критическим и творческим.  Для прохождения курса потребуется 8 часов времени, курс ассинхронный (self-paced), для завершения курса нужно выполнить упражнение, поделиться результатами на учебном форуме и сдать итоговый тест. 

Код для самостоятельной регистрации на курс (Course Enrollment Key): TVS005