יכולות D/OTE

קורסים בקטגוריה זו לבניית יכולות בחינוך תיאולוגי מרחוק ומקוון (D / OTE) ברמה מכינה, יסודית ומתקדמת.  שים לב שחלק מהקורסים דורשים השלמה של קורסים אחרים (פרופאודוטיים).